Historie quillingu

Výtvarná technika quilling nebo také papírový filigrán má dlouhou historii. Ačkoliv počátky quillingu nejsou zaznamenány, někteří je datují do doby vynálezu papíru v prvním století po Kristu v Číně.  Jiné zdroje uvádějí, že quilling se zrodil ve starověkém Egyptě.

Quilling byl prvně zdokumentován kolem roku 1200, ale zcela nepopiratelné důkazy o jeho existenci pocházejí ze 15. a 16. století. V této době řeholníci a řeholnice v evropských zemích zdobili pomocí papírových proužků stáčených pomocí husích brk různé předměty. Právě používání husích brk dalo název samotnému quillingu (quill = brk).

V průběhu dalších staletí se začaly quillingem zabývatjemné“ dámy. Quillingu se slečny a paní z vyšší společnosti učily společně s jinými ručními pracemi. Ke konci 18. století tato zábava začala upadat a výuka quillingu, zařazená dříve v kurzech pro dívky, vymizela. Pokud se někteří o její povznesení v této době pokusili, neuspěli.

V téměř každé době byla tato technika využívána k dekoraci různých předmětů: skříněk, rámů, čajových krabiček, herních stolků, tácků, ale i nábytku a uren.

V současné době se technika opět dostává na výsluní. Její popularita vzrůstá nejen ve světě, ale i u nás.

prani Jedno z prvních přáníček, které jsem vytvořila v roce 2009.

  Děkuji, že respektujete má autorská práva a fotky nebo text nevyužíváte bez souhlasu nebo uveřejnění zdroje.